Zoznam členov k 8. 5. 2019
Číslo
Reg.č.
Člen 
Priezvisko
Meno
1
0118/13
Č
Luknár
Albín
2
0145/18
R
Bariak
Martina
3
0154/19
R
4
0141/17
R
Berčák, Ing.
Miroslav
5
0015/08
R
Búda
Miroslav  
6
0140/17
R
Červeňák
Michal
7
0147/18
R
Čižmárová
Mária
8
0148/19
R
Drahovská
Oľga
9
0021/08
R
Felszeghy, Mgr.
Alexander
10
0023/08
R
Felszeghy, Mgr. MBA
Oliver
11
0025/08
R
Felszeghy, Mgr.
Kristína
12
0022/08
R
Felszeghyová, MUDr.
Eva
13
0153/19
R
14
0105/11
R
Gorej, Ing.
Miroslav
15
0144/18
R
Gregorovič
Anton
16
0106/11
R
Chrenko
Ján
17
0114/12
R
Kelešiová
Alena
18
0113/12
R
Kisková
Veronika
19
0134/16
R
20
0001/08
R
21
0143/18
R
Levická
Darina
22
0092/10
R
Levický 
Pavol
23
0117/13
R
24
0151/19
R
Makuková
Katarína
25
0139/17
R
Nevrev, Mgr.
Mykola
26
0150/19
R
Ottmárová
Katarína
27
0079/09
R
Pečimonová
Jacqueline
28
0112/12
R
29
0126/15
R
Rajjová
Viola
30
0087/09
R
Seres, Ing.
Pavol
31
0149/19
R
Ščepková, MVDr.
Lucia
32
0130/15
R
Škrabák
Vladimír
33
0031/08
R
Uhrová
Iveta
34
0146/18
R
Valková
Jana
35
0132/16
R
Vallová
Jana
36
0122/13
R
Vrkoslav
Jaroslav
37
0142/17
H
Antošová, Mgr.
Andrea
38
0152/19
H
Eisen, Mag.
Katrin
39
0080/09
H
Kubíková
Milada
40
0131/16
H
41
0129/15
H
Najmanová
Ivana
Č - čestný, R-riadny, H-hosťujúci