Zoznam členov k 22. 2. 2019
Číslo
Reg.č.
Člen 
Priezvisko
Meno
1
0118/13
Č
Luknár
Albín
2
0145/18
R
Bariak
Martina
3
0141/17
R
Berčák, Ing.
Miroslav
4
0015/08
R
Búda
Miroslav  
5
0140/17
R
Červeňák
Michal
6
0147/18
R
Čižmárová
Mária
7
0148/19
R
Drahovská
Oľga
8
0021/08
R
Felszeghy, Mgr.
Alexander
9
0023/08
R
Felszeghy, Mgr. MBA
Oliver
10
0025/08
R
Felszeghy, Mgr.
Kristína
11
0022/08
R
Felszeghyová, MUDr.
Eva
12
0105/11
R
Gorej, Ing.
Miroslav
13
0144/18
R
Gregorovič
Anton
14
0106/11
R
Chrenko
Ján
15
0114/12
R
Kelešiová
Alena
16
0113/12
R
Kisková
Veronika
17
0134/16
R
18
0001/08
R
19
0143/18
R
Levická
Darina
20
0092/10
R
Levický 
Pavol
21
0117/13
R
22
0151/19
R
Makuková
Katarína
23
0139/17
R
Nevrev, Mgr.
Mykola
24
0150/19
R
Ottmárová
Katarína
25
0079/09
R
Pečimonová
Jacqueline
26
0112/12
R
27
0126/15
R
Rajjová
Viola
28
0087/09
R
Seres, Ing.
Pavol
29
0149/19
R
Ščepková, MVDr.
Lucia
30
0130/15
R
Škrabák
Vladimír
31
0031/08
R
Uhrová
Iveta
32
0146/18
R
Valková
Jana
33
0132/16
R
Vallová
Jana
34
0122/13
R
Vrkoslav
Jaroslav
35
0142/17
H
Antošová, Mgr.
Andrea
36
0152/19
H
Eisen, Mag.
Katrin
37
0080/09
H
Kubíková
Milada
38
0131/16
H
39
0129/15
H
Najmanová
Ivana
Č - čestný, R-riadny, H-hosťujúci