KLUBOVÝ ŠAMPIÓN:

 

Podmienky pre udelenie titulu klubový šampión

Pes/suka musí získať 3 x CAC alebo 2 x CAC a 1 x CAJC z klubovej alebo špeciálnej výstavy Cockerspaniel clubu, prípadne z výstavy, na ktorej sa CSC organizačne spolupodieľa.

  • Na tento titul má nárok iba pes/suka, ktorý/á je v majetku (alebo spolumajiteľstve) člena CSC.
  • Získané tituly sa psovi/suke počítajú len z obdobia, v ktorom mal majiteľ aktívne členstvo, t.j. v deň výstavy mal zaplatený členský poplatok na príslušný rok.
  • Titul Klubový šampión je titul čestný, ktorý ale neoprávňuje psa/suku k zaradeniu do triedy šampiónov na žiadnej výstave.
  • Psovi/suke bude po splnení podmienok na najbližšej klubovej akcii udelený titul Klubový šampión a odovzdaný pohár a diplom. 
  • Tituly sa počítajú s platnosťou od 1.5.2008.

 

Kluboví šampióni :
Číslo
Meno psa
Majiteľ
1/2011
 
King of Hearts Made in Austria
2/2012
 
Tip Off Schönez
3/2017
Phil Maris Dandy Devon
Felszeghyová Eva Dr.
4/2017
Jazmine Jazz Moravia Mystery
Felszeghyová Eva Dr.
5/2017
Sonique Schönez
Schönigerová Zoja
6/2017
Drycastle Dandy´s Daisy
Felszeghyová Eva Dr.
7/2017
Cerruti Schönez
Schönigerová Zoja
8/2017
Drycastle Dandy´s El Nino
Felszeghyová Eva Dr.
9/2017
Spacy Black Petrs
Studeník Petr
10/2017
Janik Black Petrs
Studeník Petr
11/2017
Gareth od Bukové studánky
Maršíková Iva
12/2017
Craigdean Dream Lover
Felszeghyová Eva Dr.
13/2017
Lexus od Bukové studánky
Maršíková Iva
14/2017
Frappe Schönez
Schönigerová Zoja
15/2017
Nickel And Dimes Sunny Afternoon
Studeník Petr
16/2017
Luciana Black Petrs
Studeník Petr
17/2017
Fiskal z Bojnických údolov
Škrabák Vladimír
18/2018
Rando Black Petrs
Studeník Petr