v  
 

 
KOKER ROKA 2009 - PES
KOKER ROKA 2009 - SUČKA
1.

Grand CH Tip off Schönez - 403 bodov

majiteľ: Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš

CH ČR, SR Sonique Schönez - 331 bodov

majiteľ: Zoja Schönigerová

2.
JCH SR, ČR King of Hearts Made in Austria - 289 bodov

majiteľ: Mgr. Ivica Klepšová a Otakar Klepš
JCH SR Jasmine Jazz Moravia Mystery - 162 bodov

majiteľ: rod. Felszeghyová
3.
ICH Phil Maris Dandy Devon - 242 bodov

majiteľ: rod. Felszeghyová
Inka z Chalupecké louky - 128 bodov

majiteľ: Milada Kubíková
4.
Grand CH Fredy Kering - 169 bodov

majiteľ: Ing. Erich Kočner, CSc. a Eva Kočnerová
Grand CH Frida Kering - 112 bodov

majiteľ: Ing. Erich Kočner, CSc. a Eva Kočnerová
5.


JCH SR Della Fiumanna Deep Blue - 90 bodov

majiteľ: rod. Felszeghyová

 

Podmienky súťaže:

Každoročne budeme vyhodnocovať úspešnosť jedincov registrovaných v klube na výstavách a skúškach z výkonu. Vyhodnotenie bude uverejnované v spravodaji a na internete.

Bodujú sa všetky výstavy a skúšky na Slovensku aj v zahraničí, ktorých sa pes (suka) zúčastnil v danom roku, podľa nasledovných tabuliek:

 

Bodovacie tabuľky: 

Hodnotenie z výstavy

Počet bodov

Veľmi nádejný

2 body

Výborný

1 bod

Výborná 4

2 body

Výborná 3

3 body

Výborná 2

4 body

Výborná 1

5 bodov

Res.CAC

4 body

CAJC + CAC

5 bodov

Oblastný víťaz

5 bodov

Národný víťaz

10 bodov

Res.CACIB

15 bodov

CACIB

20 bodov

Klubový víťaz / Víťaz špeciálnej výstavy

30 bodov

BOB

25 bodov

BIG V

10 bodov

BIG IV

15 bodov

BIG III

20 bodov

BIG II

25 bodov

BIG

30 bodov

BIS V junior / veterán

10 bodov

BIS IV junior / veterán

15 bodov

BIS III junior / veterán

20 bodov

BIS II junior / veterán

25 bodov

BIS junior / veterán

30 bodov

Res. BOD

35 bodov

BOD

40 bodov

BIS III
80 bodov

BIS II

90 bodov

BIS

100 bodov

V prípade Svetovej alebo Európskej výstavy sa získané body násobia dvomi!

 

Hodnotenie skúšky z výkonu

Počet bodov

III. cena

10 bodov

II. cena

20 bodov

I. cena

30 bodov

Res.CACT

35 bodov

CACT

40 bodov

Res.CACIT

45 bodov

CACIT

50 bodov

 

Pri rovnosti bodov rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.