Dňa 16.3.2013 o 10,00 sa v Podunajských Biskupiciach v Bratislave konala Konferencia klubu. Členovia klubu sa stretli v príjemných priestoroch spoločnosti A_set, ktorá nám prepožičala svoje školiace priestory na túto akciu. Konferencia začala zaujímavou prednáškou MVDr. Ivana Pašeka zo Zvieracej kliniky plus v Trnave na tému Reprodukcia a umelá inseminácia. Prednáška bola veľmi pútavo podaná a dopĺňaná skúsenosťami z praxe. Zúčastnením boli aj zodpovedané otázky, ktoré ich zaujímali, takže si každý prišiel na svoje. Po prednáške sme pokračovali v programe samotnej schôdze. Členovia klubu boli oboznámení s činnosťou klubu za posledné obdobie, ekonomickou situáciou klubu a jeho chovateľskou činnosťou. Na konci schôdze prebehli nové voľby členov výboru a kontrolóra klubu na ďalšie 5-ročné volebné obdobie. Výbor zostal v starom zložení a novým kontrolórom klubu sa stala pani Alena Kelešiová. Všetci zúčastnení sa podielali na príjemnej atmosfére spoločne stráveného sobotného doobedia. Všetkým týmto ďakujem za aktívnu účasť a teším sa na ďalšie stretnutie na akciách klubu ešte v hojnejšom počte.

Iveta Uhrová, predseda klubu

 
Zápisnicu z Konferencie nájdete v časti Klub/ Správy zo zasadaní
Veterinárnu prednášku MVDr. Ivana Pašeka o Reprodukcii a umelej inseminácii v časti Plemeno/ Zdravie a výživa