MEMORIAL MILENY ŠTERBOVEJ - medzinárodné všestranné skúšky sa konali v Luhačoviciach 11. a 12. septembra. Nominoval sa aj člen CSC, ing. Pavol Seres a jeho pes slovenského chovu - CH. DICK WILDEN zo Zámockého parku!!!
Reportáž nájdete na: www.devilinblack.eu