1. Klubové skúšky vlôh 4.4.2009, Paňa, okres Nitra
  2. Špeciálna klubová výstava CSC 7.6.2009, Topoľníky
  3. Svetová výstava kokeršpanielov – 0.ročník (COCKERWORLD SHOW), bude sa konať pri svetovej výstave psov v Bratislave, 8.-11.2009
  4. Klubové farbiarske skúšky malých plemien, 24.10.2009, Hodejov, okres Rimavská Sobota