World Cocker Show 2. ročník - 13.5.2011 Bratislava
Klubová výstava – 3.9.2011 Báč
Špeciálna výstava - 18.6.2011 Harmónia
Vlohové skúšky malých plemien - 23. 4. 2011 - okres Galanta

Farbiarske skúšky malých plemien -21. 5. 2011 - okres Nitra - CACT, r. CACT