Podmienky súťaže:

Každoročne budeme vyhodnocovať úspešnosť jedincov registrovaných v klube na výstavách a skúškach z výkonu. Vyhodnotenie bude uverejnované v spravodaji a na internete.

Bodujú sa všetky výstavy a skúšky na Slovensku aj v zahraničí, ktorých sa pes (suka) zúčastnil v danom roku, podľa nasledovných tabuliek:

 

Bodovacie tabuľky: 

Hodnotenie z výstavy  Počet bodov 
Veľmi nádejný 2 body
Výborný 1 bod
Výborná 4 2 body
Výborná 3 3 body
Výborná 2 4 body
Výborná 1 5 bodov
Res.CAC 4 body
CAJC + CAC 5 bodov
Oblastný víťaz 5 bodov
Národný víťaz 10 bodov
BOV 15 bodov
Najlepší pracovný pes 15 bodov
Res.CACIB 15 bodov
CACIB 20 bodov
Klubový víťaz / Víťaz špeciálnej výstavy 30 bodov
BOB, BOB junior 25 bodov
BOS 20 bodov
BIG V 10 bodov
BIG IV 15 bodov
BIG III 20 bodov
BIG II 25 bodov
BIG 30 bodov
BIS V junior / veterán 10 bodov
BIS IV junior / veterán 15 bodov
BIS III junior / veterán 20 bodov
BIS II junior / veterán 25 bodov
BIS junior / veterán 30 bodov
Res. BOD 35 bodov
BOD 40 bodov
BIS III 80 bodov
BIS II 90 bodov
BIS 100 bodov

V prípade Svetovej alebo Európskej výstavy sa získané body násobia dvomi!

 

Hodnotenie skúšky z výkonu  Počet bodov 
I. - III. Cena počet bodov v RT/2
Res.CACT 35 bodov
CACT 40 bodov
Res.CACIT 45 bodov
CACIT 50 bodov

 

Pri rovnosti rozhoduje počet najvyšších získaných titulov.