Členskou schôdzou CSC boli schválené nové poplatky, ktoré sú platné od 1. 4. 2009
suma
variabilný symbol
Zápisné pri vstupe do klubu
5,00 €
01

Členské na jeden kalendárny rok
další rodinný príslušník
dôchodca
osoba do 18 rokov

14,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
02
Odporúčanie na krytie
5,00 €
03
Krytie psom
5,00 €
04

Zápis vrhu

5,00 €/ štena
05
Uchovnenie psa/sučky
20,00 €
06
Uchovnenie importovaného chovného jedinca 
50,00 €
06
Inzercia v spravodaji, klubových katalógoch
10,00 €/ polovica strany
20,00 € /celá strana
07
Sponzorské
-
08

 

BANKOVÉ SPOJENIE:

Tatra Banka a.s., Bratislava, číslo účtu: 262 50 29 945/1100
IBAN: SK 96 1100 0000 0026 2502 9945
SWIFT: TATRSKBX

Adresa klubu pre platby poštovou poukážkou:
Cockerspaniel Club pri SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava