Zápisnica z ustanovujúcej konferencie CSC pri SPZ konanej dňa 17.2.2008 v Bratislave TU.