PODMIENKY

 

 

Vážení členovia CSC,

Slovenská kynologická jednota upozorňuje členov SKJ
na  povinnosti vyplývajúce pre  majiteľov a chovateľov psov z vyhlášky 283/2020  MPaRV zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratáKlubová výstava Cockerspaniel Clubu Slovakia, Suchohrad - 1. 8. 2020

Rozhodca: Boźena Banasiewicz, PL

V Ý S L E D K Y a F O T O

V1, CAC, BEST OF VARIETY, KLUBOVÁ VÍŤAZKA, BOB
GIANA BLACK PETRS, CLP/AC/38528, 03.05.2017
O: ZEPHYR BLACK PETRS M: NEEDS A CHANCE BLLACK PETRS
CH: STUDENÍK PETR MAJ: STUDENÍK PETR

V1, CAJC, KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH, BOS
CALVIN KLEIN OF LA VIE MAGNIFIQUE, MET.CSP.595/19, 27.05.2019
O: RYALLCOURT TOMMY BROCK M: ICH ALOHA LYNWATER OF LA VIE MAGNIFIQUE
CH: GOMBI PÉTER MAJ: GOMBI PÉTER


Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi. 

V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády.  Pandémia COVID – 19  vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov.

Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však  výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka  - kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií.  Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.

                 Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.

                Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov.  Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami. 

Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

Prezídium SKJ.


Správa ekonóma a matrikára klubu za rok 2019

TUŠpeciálna klubová výstava Cockerspaniel Clubu Slovakia, Báč - 21. 9. 2019

Rozhodca: Daila Rocchi, HR

V Ý S L E D K Y a F O T O

V 1, CAC, BOV, najkrajšia poľovná sučka, Víťazka ŠV, BOB
INEXIS SCHÖNEZ
, CLP/AC/38164, 19.06.2016
O: WIGHTROCHE KNIGHTS QUEST M: FRAPPE SCHÖNEZ
CH: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA MAJ: SCHÖNIGEROVÁ ZOJA

V 1, CAC, BOV, Víťaz ŠV, BOS
DAJBOGOVA MR. MUFFIE, JR 79766 KŠ, 16.06.2017
O: ICH LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: ICH BEKA
CH: KORODI DALIBOR MAJ: KORODI DALIBOR

 

Klubová výstava Cockerspaniel Clubu Slovakia, Báč - 18. 5. 2019

Rozhodca: Pamela Halkett, UK

V Ý S L E D K Y a F O T O

V 1, CAC, BOV, Klubový víťaz, BOB
ALEN ASHEN JONNY LEE, ÖHZB/CS 14930, 10.02.2017
                  O: ALEN ASHEN TOUR DE FRANCE M: ALEN ASHEN JAMAICA
                CH: KUSKOVA ELENA MAJ: EISEN KATRIN

V 1, CAC, Klubová víťazka, BOS
COI​NTREAU BUBBLES ESQUEEN, MET.CSP.172/H​/17, 02.07.2016 
O: LINDRIDGE BOLT FROM THE BLUE M: QUEEN OF THE STONE LASTUG ESQUEEN
CH: GÓRKA EDYTA MAJ: MAYER PATRICIA