PREDSEDA/PRESIDENT

Mgr. Alexander FELSZEGHY
Lazaretská 29
811 09 Bratislava
Tel.:0903409520
E-mail: felszeghy@stonline.sk

MATRIKÁR + EKONÓM/ REGISTRAR + ECONOMIST

Ing. Iveta UHROVÁ
Sliačska 2
831 01 Bratislava 3
Tel.:+421-903-731646
E-mail: iveta.uhrova@gmail.com

PORADCA CHOVU/ BREEDING CONSULTANT

Bc. Miroslav BÚDA
Bernolákova 15
919 43 Cífer
Tel.:+421-903-194815
(formou SMS)
E-mail: DBudova@gmail.com

KONTROLÓR KLUBU/ CLUB CONTROLLER

Alena Kelešiová
Hlavná 157/595
919 65 Dolná Krupá
Tel.:
E-mail: