Veterinárna prednáška MVDr. Ivana Pašeka zo Zvieracej kliniky plus v Trnave 16.3.2013 na Konferencii klubu: Reprodukcia psov tu